Συντήρηση

Ένα σύστημα αντικλεπτικής ομίχλης της PROTECT™ απαιτεί μια ελάχιστη συντήρηση

Συντήρηση

Παρόλο που η συντήρηση και το καθάρισμα του μηχανήματος θα μπορούσε να γίνει και από τον χρήστη, το service και οποιαδήποτε επίλυση προβλήματος πρέπει πάντα να γίνεται από έναν εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη συναγερμού. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Service & Υποστήριξη.

Συντήρηση και καθαρισμός

Ένα σύστημα αντικλεπτικής ομίχλης της PROTECT™ απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Καθαρίζετε με ένα ειδικό πανί ή ελαφρά με ένα υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικά, χημικά ή άλλα διαλυτικά.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος αντικλεπτικής ομίχλης συστείνουμε έναν αποδοτικό εξαερισμό του χώρου για 20 λεπτά. Εάν ο χώρος δεν αεριστεί σωστά υπάρχει ο κίνδυνος να υγροποιηθούν διάφορα σημεία του χώρου. Η υγροποίηση αυτή πρέπει να καθαριστεί ελαφρά με ένα υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικά, χημικά ή άλλα διαλυτικά.

Αλλαγή φιάλης υγρού

Το PROTECT QUMULUS® (κατασκευάζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2014) και το PROTECT Xtratus® είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να μπορεί ο χρήστης να αντικαταστήσει την φιάλη υγρού μόνος του. Φιάλες για άλλα μοντέλα πρέπει να αντικαθίσταται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη συναγερμού.

Προσοχή

  • Ποτέ μην αγγίζετε το ακροφύσιο. Μπορεί να είναι καυτό και αγγίζοντας το μπορεί να δημιουργήσει εγκαύματα. Μη κοιτάτε ποτέ απευθείας το ακροφύσιο.
  • Έυφλεκτα υλικά ή ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 35 cm μακριά από το ακροφύσιο.
  • Το σύστημα είναι κατασκευασμένο ώστε να χρησιμοποιείται σε ξηρούς, εσωτερικούς χώρους, άρα δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε δωμάτια με υπερβολική υγρασία.
  • Yγρό που στάζει στο πάτωμα κάτω από το μηχάνημα σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του συστήματος ή το χειρισμό του υγρού πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως λόγω του κινδύνου ολίσθησης και πτώσης.
  • Το υγρό ομίχλης δεν είναι για κατάποση και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης: Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός συνεχίζεται, επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Σε περίπτωση άμεσης επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε καλά με νερό και σαπούνι.